Category: Citizen Journalist Posts

9084161837_ed5f1c5c2f_b

20

Feb2018
انتخابات یک قاعده است، قاعده دموکراتیک و مدنی، دموکراتیک به معنای این ‌که به واسطه‌ آن مردم  رای خویش را در مورد مسایل مهم اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند و یا کسی را به عنوان نماینده در مراجع تصمیم‌گیری و اجرایی جامعه، معرفی می‌کند. انتخابات مقوله‌ جدید سیاسی ... Read More
Afghan+Parliment+Vote+Cabinet+nw2Quo8oDqrl

14

Feb2018
ريشه پارلمان ها و مجالس مشابه آن به قرن هاي خيلي دور برمي گردد. حتی در دنياي باستان هم مراکزی مشابه پارلمان های امروزی وجود داشته است. اما پارلمان های امروزی براساس شرایط امروز جهان به وجود آمده و ... Read More
20140405-afghanelectionsreport-nf

12

Feb2018
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن مي‌سازد كه كه با وجود راه‌هاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، توجه خاصی به  انتخابات، «مشاركت انتخاباتي» و «حقوق مردم در ... Read More
Youth in election

11

Feb2018
جوانان به عنوان نمایندگان موثر در با ثبات ساختن کشور، صلح و حل منازعات این روز جهانی را تصویب کرده است و از نقش فعال آنان تجلیل می کند بیش از دو سوم افغانستان را افراد زیر 35 سال تشکیل می دهد و این معنی می دهد که این ... Read More
afghan_elex_01

07

Feb2018
شفافیت در انتخابات از موضوعاتی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست اما گستره و شاخص ها راهکارها و چگونگی ایجاد آن همواره مورد اختلاف بوده و هست شفافیت به سه حوزه  قابل نگرش است  که در آن کاندیدها ، دستگاههای اجرایی انتخابات و  دستگاهای نظارت در ... Read More

Login