نجیب الله احمدزی ریس کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه انجمن جهانی نهادهای انتخاباتی( AWEB) که در کشور رومانیا برگزار شده بود شرکت کرد

Login