۱۸۵۰ مرکز رأی دهی مربوط به ۹ ولایت تصویب شد

Login