محترم تدامیچی یماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ملاقات کرد

Login