اروپایي ټولنه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو مالي او تخنیکي برخو ملاتړ کوي

Login