په واشنګټن کی د افغانستان لوی سفیر له خپل هندی سیال سره د افغانستان په راتلونکو ټاکنو خبری کړی دی

Login