Category: Citizen Journalist Posts

Afghanistan elections poll workers

16

Oct2017
Hiring honest, responsible and professional employees is important in the election process. If this year’s election could have been done with machines instead of human beings, I am sure fraud and bickering would be less. If the voting and counting processes are electronic, we will have transparent elections in the ... Read More
afghan-voting

15

Oct2017
هدف از نظارت بر انتخابات در حقیقت تضمین کردن صحت پروسه انتخابات براساس معیارها و موازین پذیرفته شده بین‌المللی است که از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حمایت کرده و مشروعیت انتخابات را بازتاب می‌دهد، مشروط به این‌که روند اصلی انتخابات را مختل نسازد. نظارت اعتماد مردم برای ... Read More
2014_Afghan_2010_Elections

12

Oct2017
مقوله‌ی انتخابات و روند گزینش حاکم براساس رأی مردم نه تنها یک امر وارداتی و جدا از آموزه‌های اسلامی نیست، بل‌که این مؤلفه از دیر باز همراه با باورهای اسلامی عجین بوده و در بستر فرهنگ ... Read More
20140405-afghanelectionsreport-nf

11

Oct2017
حضور گسترده مردم در انتخابات پیش رو، دشمنان را از دستیابی به اهدافشان ناکام خواهد ،مردم می‌توانند با حضور آگاهانه در صحنه و انتخاب درست، ضمن استفاده از حق تعیین سرنوشت‌شان، مسیر آینده نهاد قانونگذاری را برای پنج سال تعیین می کنند لازم است  پارلمان جدید  برنامه‌های مناسبی ... Read More
new-Afghan-parliament-building

09

Oct2017
اگر یک مرور اجمالی به گذشتۀ دیرینۀ پارلمان بیاندازیم، چگونگی پارلمان وریشه پارلمان ها و مجالس مشابه آن به قرن های خیلی دور برمیگردد. حتی دردنیای قدیم هم مراکزی مشابه پارلمان های امروزی وجود داشته است. اما پارلمان های امروزی براساس شرایط امروز جهان به وجود آمده و ... Read More

Login